McCann

מדיניות פרטיות

מרץ 2020

מדיניות זו ("המדיניות"), מתארת כיצד מקאן דיספלין בע"מ ("החברה", או "אנחנו"), אוספת ומשתמשת במידע אישי אודות משתמשים ("המשתמש" או "אתה") אשר עושים שימוש באתר שלנו בכתובת: https://www.mccann-tech.com/

("האתר"), או בשירותים אחרים שהחברה מציעה דרך האתר ("השירותים" )

אנא קרא/י מדיניות זו בעיון. השימוש באתר שלנו והעברת מידע אישי כלשהו אלינו מהווה את הסכמתך המפורשת לאמור במדיניות זו. מדיניות זו מוסיפה על האמור בתנאי השימוש ולא גורעת מהם בשום צורה. במידה ואינך מסכים לתנאי מדיניות זו, עליך לחדול מכל שימוש באתר החברה.

 1. מידע שאנו אוספים
 1. החברה אוספת מידע אנונימי וסטטיסטי בקשר עם השימוש באתר ובשירותים, לרבות התנהגות משתמשים באתר, עמודים שנצפו, וכו'. החברה עשויה להסתייע בשירותיהם של צדדים שלישים בהקשר זה, לרבות Google Analytics.
 1. במידה ובחרת להירשם לקבלת דיוור מאת החברה, אנו אוספים את המידע שמסרת במסגרת הרישום, לרבות שם וכתובת הדוא"ל.
 2. במידה ובחרת לפנות אלינו באמצעות "צור קשר", אנו אוספים את המידע שמסרת לנו לצורך השארת הודעה, לרבות שם, טלפון, כתובת דוא"ל ותוכן ההודעה.
 3. מידע שאנו אוספים אודות משתמשי קצה של לקוחותינו במסגרת השירותים – אנו משתמשים בקבצי עוגיות (Cookie) (קבצי טקסט קטנים המאוחסנים בדפדפן של המשתמש) ובטכנולוגיות דומות אחרות לאיסוף נתונים שונים אודות משתמשי קצה לקוחותינו במסגרת מתן השירותים ללקוחותינו, לרבות משך שהייה באתר, אינטראקציה עם האתר, הקלקות, מיקום גיאוגרפי של המכשיר ממנו בוצעה התחברות ללקוחתנו, והכל בהתאם ל-Cookie Policy שלנו, אשר ניתן למצוא ב: https://www.mccann-tech.com/wp-content/themes/tech/assets/mccann-privacy-march-2020.pdf. בכל עת תוכל להגדיר את הדפדפן שלך כדי לחסום קבצים אלה, אך חסימה זו עלולה למנוע מאיתנו לספק לך את השירותים או חלק מהם. טכנולוגיות אלה עוזרות לנו לעקוב אחר האופן שבו משתמשים עושים שימוש בשירותים שלנו, ואוספות מידע סטטיסטי מצטבר.
 4. שימוש שאנו עושים במידע מהאתר שלנו
 1. שימוש שאנו עושים במידע מאתרים/אפליקציות של לקוחותינו
 1. מסירת המידע לצדדים שלישיים

בנוסף לאמור לעיל, אנו עשויים להעביר לצדדים שלישיים את המידע שנאסף עליך באתר במקרים המפורטים להלן:

 1. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור מידע שנאסף;
 2. בכל מקרה בו אנו סבורים שמסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור למשתמש או לחברה;
 3. במקרים של הפרת תנאי השימוש או ביצוע באתר, של פעולות בניגוד לדין ו/או הנחזות כמנוגדות לדין ו/או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 4. בכל מחלוקת, תביעה, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, עם החברה.
 1. אבטחת מידע
 1. דיוור שיווקי
 1. מימוש זכותי לעיין ולתקן את המידע אודותי
 1. שמירת מידע אישי
 1. פניה אלינו